Matti Nokelainen Purilaat 194
Eero Kilpeläinen PuKe 181
Vesa Mustapää F-R 160
Markku Heinonen Hakaset 156
Asko Leppänen Tähkä 153
Pekka Nykänen 125
Ajankohtaisia kilpailuja: