Rata 7-8 Sarja 6 12.11.2019 20:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   8 / X   (7) 2 X                        
20 40 59 68 78          
Pelaaja1 Sar 849 Yht 927